Open - Close
Mätningar

 

Vi utför

 

  • Ljudnivåmätningar och bullermätningar i tersband och oktavband.
  • A,C och Z viktning parallellt.
  • Efterklangsmätningar RT-60 samt RT-30.
  • Frekvensanalys i realtid från 0,4 Hz – 20kHz i oktav eller tersband.

  • Parallell mätning av t.ex. SPL, Leq, Lmin, Lmax, LE, Lpeak.

 

Mätappartur är Norsonic 140. Klass 1 standard.