Open - Close
Bakgrund

 

Mikael Ekholm är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med inriktning på Akustik.


Han tog examen och avslutade sitt examensarbete inom rumsakustik och datasimulering av akustiska miljöer 2002.

 

Examensarbetet handlade om jämförelse mellan datorsimulering av akustiken i Örgryte nya kyrka och en skalmodell i trä samt akustiska mätningar i själva kyrkan. Handledare var professor Mendel Kleiner samt doktor Bengt-Inge Dalenbäck. Dalenbäck är konstruktör av simuleringsprogrammet CATT-Acoustic som används på många akustikföretag världen över.